FAQ - hitta svar på dina frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.  
Har du andra frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. 

Ny kund startar med allt, vad innebär det?

Som ny kund startar du med Guldkonto fritt (gratis) i 30 dagar.  Testa, klicka runt, ladda upp och skapa ditt eget Smartinventory-arkiv. 
Det finns inga förbindelser att fortsätta. Läs mer om vad som ingår för dig på våra tjänster.

Skapa konto med BankID - säkert och enkelt

Se filmen och Läs mer här 

Växla mellan Mobil och Full version, vad menas med det?

När du loggar in från din mobiltelefon eller platta kommer du först till Smartinventorys "Mobil-version".
Den har en responsiv meny som är anbassad för att hjälpa dig med snabb hantering.
Vissa funktioner finns enbart i "Full-versionen" som du enkelt växlar till fram och tillbaka.
Läs mer här och se filmer

 

Är Smartinventory något för mig?

Ställ dig 5 snabba frågor för att få svar på om Smartinventory är något för dig. 
Scenario : Du kommer hem till din bostad och möts av en uppbruten dörr, eller i värsta fall, ett nedbrunnet hem.

1. Kommer du ihåg alla ägodelar du hade i ditt hem? 
2. Har du bilder samt kvitton sparade på ett överskådligt och säkert sätt? 
3. Hur ser dina försäkringsvillkor ut? 
4. Kan du snabbt skriva ut en rapport samt inventarielista till polis och försäkringbolag? 
5. Känner du att du har full koll på dina värdesaker? 

Tuffa fakta! 
Varje år sker ca 22 000 inbrott i Sverige. 5 500 svenska hem står i brand. 60 000 cyklar stjäls i vårt land. 100 000 mobiler försvinner. 24 000 äktenskap slutar i skilsmässa. 90 000 människor avlider. I Sverige. Per år. Vi är många som drabbas. Det är ofta en personlig tragedi när det händer och det är i dessa stunder vi önskar vi haft bättre koll på vad vi äger och har. 
Kanske fick du, via dina fem svar, en indikation på att det finns åtgärder att vidta vad gäller ditt hem och dina ägodelar.
Smartinventory är den lösning du behöver för att ha bästa möjliga koll på dina värdesaker och allt annat du värdesätter! 

Hur säkert är Smartinventory att använda?

Smartinventory använder motsvarande säkerhetslösning som våra svenska banker och myndigheter. 
BankID verifierar 100% säkert att det är du som loggar in till ditt SI-arkiv. 
Smartinventory använder SSL-kryptering från GeoTrust® , vilket skyddar dig från avlyssning. SSL är en standard för kryptering som används främst vid kommunikation mellan en webbläsare och en webbserver. Ett sigill vid företagets namn och datum-/tidsstämpel visar att det är säkerhetsuppdaterat,  liksom att adressfältet i webbläsaren har https:// hänglås och grönmarkerad text. Det innebär att du använder Smartinventory säkert även i öppna nätverk från din egen enhet, som ex på en flygplats eller på ett hotell utomlands.

Betalning sker med Bambora. Bambora uppfyller alla säkerthetskrav som specificeras av regelverket PCI Security Standards Council och The Payment Card Industry Data Security Standard. PCI, DSS är en informations- och säkerhetsregelverk för alla organisationser som hanterar kreditkort och betalningar. Smartinventory har även 3D secure aktiverat för ditt skydd. Eftersom 3D secure kräver att du som ny kund slutför ytterligare steg under betalningsprocessen kan det påverka betalningsupplevelsen, det är för din säkerhet. 
Smartinventory är säkert och tryggt att använda.

Hur säkert sparas min information i Smartinventory-arkivet?

Cygate AB, som ägs av Telia, kvalitetssäkrar högsta tänkbara säkerhet och Grön-IT* för Smartinventory. 
Resurs och kompetens för säkerhet, driftsövervakning av servrar och applikationer
Teknisk support och övervakning av drift, server, backup-er och applikationer består idag av ett 100-tal personer som har djupgående kompetens.
De finns i direkt anslutning till datacentren, vilket ger snabb inställelsetid och responstid.
Fysisk säkerhet och bevakning av serverhallar
Cygate säkerställer vidare med Coromatic AB, som är marknadsledande inom fysisk säkerhet högsta säkerhet där det finns oberoende larmsystem och tillhörande tv-övervakningssystem med bandning. Säkerhetsföretaget Securitas patrullerar regelbundet området.  Datacentret har inbyggt skalskydd som gör det mycket inbrottssäkert.
System för att förhindra strömavbrott
Uninterruptible Power Supply (UPS). Detta system säkerställer att strömspikar och strömavbrott elimineras och ej har möjlighet att skada eller störa servrar och annan typ av utrustning. Vid ett eventuellt längre strömbortfall försäkrar UPS-systemet en mjuk övergång tills dess att dieselgeneratorer är i full drift.
Vid strömavbrott
Cygates datacenter är designat med redundanta on-site dieselgeneratorer för att möjliggöra drift även under ett strömavbrott. Vid ett eventuellt strömbortfall startas generatorerna inom en minut och börjar generera ström till de interna UPS:erna. Dieselgeneratorerna som drivs av miljödiesel är designade med en hög kapacitet och har möjlighet att generera ström till ett militärt högkvarter. Generatorerna är noggrant testade och är alltid redo för att säkerställa drift vid ett eventuellt strömbortfall. 
Kylning
Kylsystem (HVAC) Datacentret är utrustat med ett fullt redundant HVAC system (Heat, Ventilation, Air Condition) som försäkrar att temperaturen i datacentret är optimal för drift (16-18 grader) av elektronisk utrustning. Systemet cirkulerar och filtrerar luften för att ta bort damm och andra partiklar för att dessa inte skall störa eller skada den elektroniska utrustningen.
Miljö * Grön-IT
Cygate levererar grön serverhosting genom sina tre datacenters lokaliserade i Sverige. Datacentren har kontroll över både den relativa luftfuktigheten och temperaturen som är optimerad för maximal livslängd för servrar. Ventilationen har därför anpassats till ett minimalt flöde för att därigenom se till att kylmaskinerna får arbeta med så konstant miljö som möjligt. Datacentren försörjs av redundanta kylsystem med så kallad frikyla vilket innebär att under stora delar av året kan nyttja vårt klimat för att spara så mycket energi som möjligt. Cirkulationsaggregaten är placerade strategiskt jämfört med kalla och varma gångar för att transportera bort överskottsvärmen.
Cygate har dessutom valt att teckna avtal för grön el (förnyelsebar energi vind/vatten)

 

Är hållbarhet och miljö viktigt för er?

För Smartinventory var det självklart att implementera en tydlig miljöpolicy redan från start. 
Hållbarhet är ett starkt fundament i Smartinventorys tjänst, att ge varje ägodel ett tydligt emotionellt och ekonomiskt värde.
Här erbjuds digital förvaring av kvitton med garantipåmminnelse så att inte föremål så lättvindigt kastas och ersätts med nya.
Alla användare är med och stödjer hållbarhet, vi är tacksamma för varje kund som väljer att bli en del av oss.
 
Några tydliga exempel på hur SI-arkivet med sin smarta logik ger dig som användare del i hållbarhet:

 1. Stöldregistret med sin sökbarhet för allmänheten ökar chansen att återfå förlorat eller stulet objekt.
 2. Minnesanteckning på värdeföremål ger arvegods mer värde, affektionsvärde.
 3. Digital lagring av kvitton som möjliggör att kvitton inte bleknar med tiden och förlorar sitt värde. 
 4. Påminnelse om garantitider möjliggör reparation istället för att kasta och köpa nytt.  
 5. Underhållslogg med reparationshistoria höjer värdet och förlänger livstiden på din ägodel.  

Smartinventorys miljöpolicy:

 • Vi följer gällande miljölagstiftning och vi inspireras av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till.
 • Vi arbetar på att minska företagets energiförbrukning och strävar efter att släppa ut färre kemikalier. 
 • Smartinventorys huvudkontor har avtal med VIVA, el producerad enbart från vind och vatten. Fastigheten har solpanelsuppvärmning som minskar energiåtgången vid uppvärmning.
 • Vi har som ambition att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och utsläpp.
 • Vi uppmuntrar våra medarbetare att ständigt bli bättre. Miljötips premieras och vi genomför så många förslag som möjligt, för att sedan följa upp, utvärdera och återkoppla till medarbetarna.
 • Vi ställer också motsvarande miljökrav på samarbetspartners och leverantörer.
  Som exempel levererar Cygate AB grön serverhosting genom sina tre datacenters lokaliserade i Sverige. Datacentren har kontroll över både den relativa luftfuktigheten och temperaturen som är optimerad för maximal livslängd för servrar. Ventilationen har därför anpassats till ett minimalt flöde för att därigenom se till att kylmaskinerna får arbeta med så konstant miljö som möjligt. Datacentren försörjs av redundanta kylsystem med så kallad frikyla vilket innebär att de under stora delar av året kan nyttja vårt klimat för att spara så mycket energi som möjligt. Cirkulationsaggregaten är placerade strategiskt jämfört med kalla och varma gångar för att transportera bort överskottsvärmen.Cygate har dessutom valt att teckna avtal för grön el (förnyelsebar energi vind/vatten)
 • Vi försöker att minimera antalet resor och liknande och vi genomför möten via skype, mm då så är möjligt.
 • Vi använder så lite miljöfarliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där det finns.
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
 • Vi återvinner och sopsorterar så långt det går och tar hand om allt miljöfarligt avfall.
 • Varje år sammanställer vi resultatet av vårt miljöarbete, i både kvantitativa och kvalitativa termer, vilket bildar grund för våra nya miljömål kommande år.

 

 
Några ord om copyright och vår upphovsrätt

Copyright / upphovsrätt / intrång
Smartinventory är en databaserad katalog som är skyddad av 49 § Upphovsrättslagen. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd från Bolaget kopiera hela eller delar av innehållet i Smartinventory och/eller göra det tillgängligt för allmänheten. Den som önskar publicera/kopiera innehåll, eller använda funktionalitet, nyttja tjänstens information och funktionalitet för annan användning än vad som avses för användaren av tjänsten, vänder sig innan för godkännande med en förfrågan till e-post: samarbete@smartinventory.se.  

Det är förbjudet att med automatisk teknik söka efter data, med s.k. webcrawlers, spindlar eller på annat sätt inhämta och nyttja sökresultat i Smartinventorys Stöldregister utan skriftligt godkännande från Bolaget.  
Webbplatsens utseende och layout samt originaltexter och fotografiska, såväl som animerade, bilder på Smartinventory är skyddade som litterära eller konstnärliga verk enligt 1 §. Upphovsrättslagen.

Alla fotografier och animeringar är skyddade enligt 49a § Upphovsrättslagen. Även för dessa verk och fotografier är det förbjudet att utan medgivande från Bolaget framställa exemplar av verk, fotografier eller animeringar och/eller göra dessa tillgängliga för allmänheten, exempelvis på en annan webbplats.

Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och/eller skadestånd. Bolaget polisanmäler all misstanke om överträdelse.

Jag har problem att logga in, vad ska jag göra?

Smartinventory är en säker tjänst och använder både krypterad trafik när du använder tjänsten och verifiering med BankID. Om BankID inte kan verifiera dig, så kommer du inte vidare.
Följ våra 3 steg nedan för att säkerställa att allt är som det ska med mottagning och med dina enheter.

 1. Kontrollera din mottagning
  Om din mottagning inte är god där du befinner dig, så är det helt i sin ordning att du kan notera fördröjd inloggning eller uppleva problem att logga in. Du har säkert varit med om att ditt mobilsamtal kan vara ohörbört eller brytas av denna anledning. I dessa fall så förflytta dig till en plats där du har bättre mottagning, se i din display som indikerar din enhets mottagning.

 2. Min mottagning är bra, vad gör jag nu?
  Vi ber dig göra två tester för att säkerställa att ditt BankID är uppdaterat samt se om du upplever problem.
  Kontrollera med BankID-Testjänst för att se att ditt BankID fungerar som det ska, klicka Testa BankID, klicka här.  
  Kontrollera om du kan logga in på en annan sida som använder säker verifiering, så som skatteverket.Testa Skatteverket, klicka här.

 3. Om dina svar på punkt 1 och 2 är utan anmärkning så meddela vårt supportcenter.
  Notera tidpunkt och om du försökt logga in från mobil enhet eller från din dator hemma.
  E-posta dina uppgifter till support@smartinventory.se 

 4. Vad händer sen?
  Ärendet loggas och Smartiventorys specialister gör en kontroll och återkommer så snart som möjligt till dig. 

Vad kostar det att använda Smartinventory?

Alla nya kunder får fri tillgång i 30 dagar utan förpliktelser att fortsätta.
Det motsvarar 1 krona och 60 öre inklusive moms, per dag.

Årsavtal innebär att du bibehåller ditt pris under avtalsperioden oberoende av ev framtida prishöjningar, eller ändringar av innehållet i våra tjänster. 

 • Smartinventory Guldkonto - Testa kostnadsfritt 30 dagar.
 • Smartinventory Guld Månad - 49 kr/månad
 • Smartinventory Guld 12 månader - 499 kr
 • Smartinventory Guld 24 månader - 999 kr
 • Smartinventory Guld 36 månader - 1,499 kr

Samtliga belopp är inklusive moms. 

Hur länge måste jag spara kvitton?

Smartinventory ger dig full koll på alla dina kvitton med ditt kvittoregister.
Vissa kvitton behöver du för evigt, en del andra enligt lag, och några andra för att styrka garanti.
Lär dig mer om varför du ska spara kvitton digitalt och se filmen här.

Kontakta oss

Smartinventory kundtjänst

Öppettider
Vardagar 09-17 
08 - 519 063 00
E-post kundtjanst@smartinventory.se