Kvittoregister

Dina kvitton förvaras säkert i ditt eget Smartinventory-arkiv, nåbar från mobilen eller datorn dygnet runt.
 

Hallå konsument är en nationell upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket.
De upplyser privatpersoner så här angående tid som du behöver spara ditt kvitto:

- Spara kvitton på varor och tjänster i tre år, eftersom det är så länge du kan klaga på (reklamera) en vara eller tjänst enligt lag.

- Allt du använder som underlag i din deklaration och som inte går att få fram elektroniskt bör du spara i sex år. Skatteverket kan begära att få se underlag sex år efter det att du lämnat din deklaration.

- Kvitton som gäller hyresinbetalningar ska du spara i två år efter att du betalat.

- Köpehandlingar som gäller hus eller kvitton och fakturor för reparationer på hus ska du spara så länge du äger huset.

- Kvitton på betalning av lån ska du spara i tio år.

- För arbete på fasta saker, till exempel bostadsrenoveringar, har du tio år på dig att klaga, vilket innebär att kvitton bör sparas under hela denna period eller så länge du äger bostaden.

- Om du har köpt något som har en garanti ska du spara kvitto eller garantibevis så länge garantin gäller.

När du betalar räkningar på internet får du ett digitalt kvitto eller en betalningsorder som du sparar i ditt Smartinventory-arkiv.

Smartinventory kvittoregister ger dig full koll på alla dina kvitton.

Se filmen om spara kvittot