Allt ingår

Stöldregister för allmänhet

När någon användare uppdaterat sin ägodel som förlorad eller stulen med polisens ärendenummer i systemet, blir objektet direkt sökbar i vårt publika stöldregister SIIOTECH.com 
SIIOTECH.com är tillgängligt för alla; privatpersoner, pantbanker, polis, Larmtjänst, tull och myndigheter och är även kopplat till digiboat.se Digitala Båtkortet och Cykelregister. Du kan söka i detta register vid ev köp av begagnat och borga för att du agerar brottsförebyggande genom att inte bidra till häleri och köpa stulet gods. Kom till Stöldregistret SIIOTECH.com här
   

digiboat.se Digitala Båtkortet - Ett nytt Svenskt båtregister

Tiden är kritisk vid stöld, från att stölden upptäcks till att stulen egendom kan identifieras.
Båtregistret innehåller din och alla andra båtars information med utrustning som av användaren uppdaterats i digiboat.se Digitala Båtkortet och blir blixtsnabbt sökbar vid stöld. 
Se filmen och läs mer om hur du kan hjälpa till att skapa ett tryggare samhälle genom att registrera din båt och utrustning i digiboat.se Digitala Båtkortet 

Sälj & köp med digitalt häleristop

Överlåt din stöldregistrerade egendom digitalt vid försäljning. All fakta du registrerat exempelvis din båtmotor med bilder, specifikation med motornummer och DNA-märkning överför du med enkla klick från ditt register till köparens register. Bekvämt för köparen som inte behöver registrera sina nya uppgifter själv. Med vår GDPR säkerhetspolicy samtycker samtliga som använder tjänsten ärlig avsikt och digital spårbarhet. Vid misstake om brott samarbetar vi med myndighet och polis.

Allt kopplat till dig dygnet runt

Allt du stöldregistrerat kopplas till dig.
Du uppdaterar alla dina värdesaker systematiskt, en efter en, med identifierande information och bygger upp ditt eget register.

Du kan föra in den unika nummerserie som redan finns på det objekt du dokumenterar. Det numret blir sökbart för polis och allmänhet. Din telefons IMEI nummer eller kamerans serienummer, se på produktens baksida, eller sidor. Registrera din båts skrov och motornummer, cykelns ramnummer osv.

Du kan även skapa egna kombinationer eller registrera dekalnummer från andra leverantörer. I Smartinventory är du inte bunden till en leverantör. 

DNA-märkning.  Det finns ett antal olika leverantörer av DNA-märkningssatser. I Smartinventory kan du registrera din kod från alla leverantörer.
DNA-märkningssatserna innehåller en liten behållare med en UV-ljus framträdande limvätska innehållande en kemisk framställd DNA-kod som av polis kan sändas för analys. I vätskan finns även mikropunkter med unik sifferkombination, sk PIN nummer som vid kraftig förstoring kan utläsas av polis direkt på plats.
Det är viktigt att DNA-märkningen även uppdateras i din leverantörs register. Smartinventory önskar komplettera och öka chansen att just du ska få tillbaka din ägodel.  

Att bygga upp ditt register i Smartinventory-arkivet är värt mödan, ta en sak i taget och upptäck att det faktiskt är kul. 

Om du inte har tiden själv hjälper vi dig gärna att registrera dina ägodelar med vår tilläggstjänst  "Hjälp på plats" 

Med Smartinventory har du alltid ditt register med dig, din inventarielista är alltid redo.

Cykelregister 65000 stulna cyklar, ta kontroll på din cykel nu!

Nästan 0,0% av stulna cyklar klaras upp. Jo du läste rätt. Vi vill göra skillnad med dig.
Cykelregistret innehåller din och alla andra användares cyklars detaljerade information och blir blixtsnabbt sökbar på sitt ramnummer eller annan stöldmärkning vid stöld.
Skriv ut eller ladda ned din detaljerade rapport som du sänder till polis efter att du anmält din cykel stulen. 
Här får du även koll på cykelns garantier och reparationer som du gjort, övrig utrustning och din försäkring. All dokumentation du behöver har du med dig säkert dygnet runt.
Läs mer här

Kvittoregister

Med ditt eget kvittoregister är du alltid redo att styrka köp och ägande av din egendom.
Kvittot eller värderingsintyget är knutet till varje objekt och hjälper dig när du ska reklamera eller sälja din egendom. 
Använd din mobils kamera eller skanna in och ladda upp.  
Kvittot sparas i det format och storlek som du laddar upp det med och tar därför motsvarande plats i ditt arkiv.
Hur länge behöver du spara dina kvitton? Läs mer och se filmen om spara kvittot här.
Tips! Lägg in garantitiden i Smartinventorys garantikoll och få en påminnelse innan garantin går ut.

Inventarielista direkt

När du väl dokumenterat alla dina ägodelar har du mängder av möjligheter att använda din inventarielista. Råkar du ut för inbrott, stöld, brand eller på annat sätt förlorar dina saker kan du snabbt och enkelt dra ut listor på det som gått förlorat till både polis och försäkringsbolag. Du kan styrka varje värdesak i form av bild, kvitto och ekonomiskt värde. Du skapar trygghet i och med att du inte behöver oroa dig för att bli utan ersättning, förutsatt att du har korrekt försäkring, eller behöver lägga tid på att försöka hitta gamla kvitton och andra handlingar som styrker din ägo.

Stort eget säkert register

Med guldkonto har du 50 MB eget säkert arkiv, och det är väl tilltaget.
Du kan skapa obegränsat med olika platser och rum där du har dina värdesaker. 
Så snart du sparar bilder och dokument, tar dessa plats i ditt arkiv. 

Det motsvarar ca 100 värdesaker med fullständig information med bilder, kvitton och olika intyg. Beroende på hur många foton du tar och hur stora dina övriga filer är, kan antalet objekt variera.
Smartiventory indikerar med en graf hur mycket plats du utnyttjat och sänder dig i god tid en påminnelse att det är dags att se över dina objekt, eller köpa till mer plats om det behövs. 
Ditt Smartinventory-arkiv säkerhetskopieras, övervakas och skyddas säkert dygnet runt av Cygate AB som ägs av Telia. 

 

Garantikoll

Smartinventory påminner dig via din e-postadress när garantin på dina ägodelar går ut, när sådan finns inlagd. En värdefull tjänst som gör att du inte missar att förnya din garanti eller se över ditt försäkringsskydd.

Försäkring & värdekoll

I ditt register dokumenterar du alla ägodelar. Enkelt räknar systemet ut om du är rätt försäkrad, som också visas i en graf. Om du är under- eller överförsäkrad. 
Kontakta ditt försäkringsbolag för att säkerställa att du betalar en korrekt försäkringspremie och på så vis får rätt ersättning vid ett försäkringsärende.
Du har även möjlighet att vartefter du har mer tid att uppdatera med marknadsvärdet. 

Påminnelse för DNA-märkning

DNA-märkning slits över tid av slitage beroende på vilket objekt du märkt.  
Här får du en påminnelse till din epost att din registrerade vigselring eller halskedja behöver bättras på.
Det är en smart lösning och tryggt för dig om du skulle drabbas av stöld.

 

Ägarfördelning

I Smartinventor-arkivet kan du fördela ägandet av dina/era värdesaker. 
Underlättar då ni flyttar ihop, eller flyttar isär, eller på annat sätt har behov av att veta vem som äger vad och vilka saker som ägs gemensamt. 

Arvsplanering

Smartinventory gör det enkelt att planera för framtiden. Här kan du, om du önskar, skapa en rättvis lösning för eventuella arvingar. Notera vem du önskar respektive ägodel skall tillfalla. Systemet summerar enkelt antalet objekt och dess värden när du gör en arvsrapport.  Läs mer och se filmen här

Förvaringsplats

Du får full koll på objektets plats. Är det i hemmet, i sommarstugan eller kanske i båten? Har du magasinerat eller lånat ut några av dina ägodelar?
Lånar du ut din motorsåg får du särskilda fält för att notera datum och namn.
Du uppdaterar även i vilket rum du har din värdesak och ser dina värdesakers belopp de representerar tillsammans.
 

Affektionsvärde

Smartinventorys minnsanteckningar hjälper till att bevara "affektionsvärden" på dina ägodelar. Säkra att både du och eventuella barn/barnbarn/vänner ges möjligheten att fortsatt spara föremål med historia och minnen knutna till sig.  Du ges möjligheten att notera både för dig och de dina i en "privat rapportering", samt en "rapportering" att använda gentemot ex polis och försäkringsbolag. Läs mer och se filmen här

Underhållslogg

Här dokumenterar du kvitton eller annan information vad gäller underhåll samt reparationer av dina ägodelar.  
Det höjer värdet på föremålet om du ska sälja det längre fram eller råkar ut för ett försäkringsärende. 
Det du bryr dig om är också bra för vår miljö, reparera istället för att kasta och köpa nytt. 

Rapporter

Du kan enkelt skriva ut rapporter från ditt Smartinventory-arkiv. Du väljer om du önskar inventarielistor på ex förlorad eller stulen egendom, ägare, arvinge, eller om du önskar en inventarielista på magasinerade föremål eller allt du har i sommarstugan.  Perfekt för dig som hyr ut ditt sommarhus eller stuga i fjällen. Använd rapporten som inventarielista och bilaga till ditt uthyrningskontrakt. 

Sök dygnet runt, året om

Du kan väldigt enkelt söka på ägodelar i din dokumentation och få fram exakt den information du önskar på direkten! 

Säkerhet

Din säkerhet, som användare av Smartinventory, är vår högsta prioritet. Leverantörer och samarbetspartners har noga valts ut. Genom att du verifierar med BankID så borgar du för att det är du och ingen annan, som loggar in i ditt Smartinventory-arkiv.

Bildbank

Du kan ladda upp 5 stycken fotografier till varje objekt.
Smartinventory använder en teknik som gör att bilderna väger mindre och blir anpassade för rapportutskrifter, som ex för polis eller försäkringsbolag.
Samtliga bilder kan också hämtas ned och e-postas eller skrivas ut på en vanlig skrivare i de fall det behövs. En del försäkringsbolag kräver att bilder i original ska bifogas. 
Fler fotografier kan även laddas upp till samma objekt vid särskild plats för kvitto eller värderingsintyg.   
 

Extra tjänster - Hjälp på plats

Vi kommer hem till dig och fotograferar dina ägodelar samt dokumenterar önskvärd information i form av bilder, kvitton, försäkringar, ID-nummer/stöldmärkningar samt ev reparationer, minnesanteckningar eller övriga uppgifter, till ditt Smartinventory-arkiv. 
Vi utför även stöldmärkning av din egendom och bistår att samtidigt vid DNA-märkning att även uppdatera leverantörens register.    
Denna tjänst är än så länge endast tillgänglig för dig som bor inom en 5 mils radie från Stockholm.
Boka kostnadsfritt besök.

Smartinventory digiboat.se - dokumentera dig trygg!