Allt ingår

Smartinventory stimulerar och gör det lustfyllt att logga allt du äger, kom igång idag!

Smart, säkert, tryggt och lönsamt - Välkommen till Smartinventory! 

Sök efterlysta objekt

Smartinventorys sökbara stöldregister är internationellt och tillgängligt för alla; privatpersoner, polis, Larmtjänst, tull och myndigheter. 
När du uppdaterar din ägodel som förlorad eller stulen med polisens ärendenummer i systemet, blir din ägodel omgående internationellt sökbar i vårt stöldregister. Du som privatperson kan söka i detta register vid ev köp av begagnat och borga för att du agerar brottsförebyggande genom att inte bidra till häleri och köpa stulet gods. Klicka här 
   

Stöldregister

Du uppdaterar alla dina värdesaker systematiskt, en efter en, med identifierande information och bygger upp ditt eget register.

Du kan föra in den unika nummerserie som redan finns på det objekt du dokumenterar. Det numret blir sökbart för polis och allmänhet. Din telefons IMEI nummer eller tvns serienummer, se på produktens baksida, eller sidor. Registrera din båts skrov och motornummer, cykelns ramnummer osv.

Du kan även skapa egna kombinationer eller registrera dekalnummer från andra leverantörer. I Smartinventory är du inte bunden till en leverantör. 

DNA-märkning.  Det finns ett antal olika leverantörer av DNA-märkningssatser. I Smartinventory kan du registrera din kod från alla leverantörer.
DNA-märkningssatserna innehåller en liten behållare med en UV-ljus framträdande limvätska innehållande en kemisk framställd DNA-kod som av polis kan sändas för analys. I vätskan finns även mikropunkter med unik sifferkombination, sk PIN nummer som vid kraftig förstoring kan utläsas av polis direkt på plats.
Det är viktigt att DNA-märkningen även uppdateras i din leverantörs register. Smartinventory önskar komplettera och öka chansen att just du ska få tillbaka din ägodel.  

Att bygga upp ditt register i Smartinventory-arkivet är värt mödan, ta en sak i taget och upptäck att det faktiskt är kul. 

Om du inte har tiden själv hjälper vi dig gärna att registrera dina ägodelar med vår tilläggstjänst  "Hjälp på plats" 

Med Smartinventory har du alltid ditt register med dig, din inventarielista är alltid redo.

Inventarielista

När du väl dokumenterat alla dina ägodelar i Smartinventory-arkivet har du mängder av möjligheter att använda din inventarielista. Råkar du ut för inbrott, stöld, brand eller på annat sätt förlorar dina saker kan du snabbt och enkelt dra ut listor på det som gått förlorat till både polis och försäkringsbolag. Du kan styrka varje värdesak i form av bild, kvitto och ekonomiskt värde. Du skapar trygghet i och med att du inte behöver oroa dig för att bli utan ersättning, förutsatt att du har korrekt försäkring, eller behöver lägga tid på att försöka hitta gamla kvitton och andra handlingar som styrker din ägo.

Stort eget säkert arkiv

Med Guldkonto har du 1 GB eget säkert arkiv, och det är väl tilltaget. 
Så snart du sparar bilder och dokument, tar dessa plats i ditt arkiv. 
I snitt "väger" varje föremål som du dokumenterar med bilder och kvitton ca 1 MB.

Det motsvarar ca 1000 värdesaker med fullständig information. Beroende på hur många foton du tar och hur stora dina övriga filer är, kan antalet objekt variera.
Smartiventory indikerar med en graf hur mycket plats du utnyttjat och sänder dig i god tid en påminnelse att det är dags att se över dina objekt, eller köpa till mer plats om det behövs. 
Ditt Smartinventory-arkiv säkerhetskopieras, övervakas och skyddas säkert dygnet runt av Cygate AB som ägs av Telia. 

 

Garantikoll

Smartinventory påminner dig via din e-postadress när garantin på dina ägodelar går ut, när sådan finns inlagd. En värdefull tjänst som gör att du inte missar att förnya din garanti eller se över ditt försäkringsskydd.

Försäkringskoll

I ditt arkiv dokumenterar du alla ägodelar. Enkelt räknar systemet ut om du är rätt försäkrad, som också visas i en graf. Om du är under- eller överförsäkrad. 
Kontakta ditt försäkringsbolag för att säkerställa att du betalar en korrekt försäkringspremie och på så vis får rätt ersättning vid ett försäkringsärende.
Du har även möjlighet att vartefter du har mer tid att uppdatera med marknadsvärdet. 

Påminnelse

Smartinventory skickar med regelbundenhet påminnelser till dig enligt dina önskemål. Garantier som går ut, kanske dags för underhåll av någon av dina ägodelar eller en uppmuntran att uppdatera ditt Smartinventoryarkiv. Du väljer.  

Ägarfördelning

I Smartinventor-arkivet kan du fördela ägandet av dina/era värdesaker. 
Underlättar då ni flyttar ihop, eller flyttar isär, eller på annat sätt har behov av att veta vem som äger vad och vilka saker som ägs gemensamt. 

Arv planering

Smartinventory gör det enkelt att planera för framtiden. Här kan du, om du önskar, skapa en rättvis lösning för eventuella arvingar. Notera vem du önskar respektive ägodel skall tillfalla. Systemet summerar enkelt antalet objekt och dess värden när du gör en arvsrapport.  Läs mer och se filmen här

Förvaringsplats

Notera vid respektive objekt var du har det förvarat. Är det i hemmet, i sommarstugan eller kanske i båten? Har du magasinerat några av dina ägodelar?
Du uppdaterar även i vilket rum du har din värdesak och ser dina värdesakers belopp de representerar tillsammans.
 

Affektionsvärde

Smartinventorys minnsanteckningar hjälper till att bevara "affektionsvärden" på dina ägodelar. Säkra att både du och eventuella barn/barnbarn/vänner ges möjligheten att fortsatt spara föremål med historia och minnen knutna till sig.  Du ges möjligheten att notera både för dig och de dina i en "privat rapportering", samt en "rapportering" att använda gentemot ex polis och försäkringsbolag. Läs mer och se filmen här

Underhållslogg

Här dokumenterar du kvitton eller annan information vad gäller underhåll samt reparationer av dina ägodelar.  

Rapporter

Du kan enkelt skriva ut rapporter från ditt Smartinventory-arkiv. Du väljer om du önskar inventarielistor på ex förlorad eller stulen egendom, ägare, arvinge, eller om du önskar en inventarielista på magasinerade föremål eller allt du har i sommarstugan.  

Sök dygnet runt, året om

Du kan väldigt enkelt söka på ägodelar i din dokumentation och få fram exakt den information du önskar på direkten! 

Säkerhet

Din säkerhet, som användare av Smartinventory, är vår högsta prioritet. Leverantörer och samarbetspartners har noga valts ut. Genom att du verifierar med BankID så borgar du för att det är du och ingen annan, som loggar in i ditt Smartinventory-arkiv.

Kvittokoll

Med Smartinventory kvittokoll är du alltid redo att styrka köp och ägande av din egendom.
Kvittot eller värderingsintyget är knutet till varje objekt och hjälper dig när du ska reklamera eller sälja din egendom. 
Använd din kamera eller skanna in det från din skanner och ladda upp.  
Kvittot sparas i det format och storlek som du laddar upp det med och tar därför motsvarande plats i ditt arkiv.
Hur länge behöver du spara dina kvitton? Läs mer på FAQ.
Observera att värderingsintyg är en värdehandling och bör förvaras i brandsäkert utrymme.
Tips! Lägg in garantitiden i Smartinventorys garantikoll och få en påminnelse innan garantin går ut.

Bildbank

Du kan ladda upp 5 stycken fotografier till varje objekt.
Smartinventory använder en teknik som gör att bilderna väger mindre och blir anpassade för rapportutskrifter, som ex för polis eller försäkringsbolag.
Samtliga bilder kan också hämtas ned och e-postas eller skrivas ut på en vanlig skrivare i de fall det behövs. En del försäkringbolag kräver att bilder i original ska bifogas. 
Observera därför att Smartinventory-arkivet inte är ett fotoalbum.
Bilder kan även laddas upp till samma objekt vid plats för kvitto eller värderingsintyg.   
 

Extra tjänster - Hjälp på plats

Vi kommer hem till dig och fotograferar dina ägodelar samt dokumenterar önskvärd information i form av bilder, kvitton, försäkringar, ID-nummer/stöldmärkningar samt ev reparationer, minnesanteckningar eller övriga uppgifter, till ditt Smartinventory-arkiv. 
Vi utför även stöldmärkning av din egendom och bistår att samtidigt vid DNA-märkning att även uppdatera leverantörens register.    
Denna tjänst är än så länge endast tillgänglig för dig som bor inom en 10 mils radie från Stockholm.
Boka kostnadsfritt besök.

Smartinventory - dokumentera dig trygg!