SIIOTECH Public Lost or Stolen Database

Smart Inventory Internet Of Things Technology

 Allt stöldmarkerat och polisanmält ger träff

Sök i vårt stöldregister när du har hittat förlorad eller misstänkt stulen egendom, eller kanske ska köpa något begagnat.

Vilken märkning kan du söka på? Which markings can you search on? 
Stöld ID / Dekalnummer - Theft-ID / Decal number
Egen märkning / QR-kod - Own markings / QR Codes
RFID-koder -  RFID codes
Serie / IMEI nummer - Serial / IMEI numbers
Chassi / ram / motornummer - VIN / frame / engine serial number
Drevnummer / skrovnummer - Geer wheal / CIN Craft identification number
Segelnummer - Sail number
DNA-märkning (för polis) - DNA labeling and code
Tatueringsnummer (på djur) - Tattoo number (animals)
Chipnummer (på djur) - Chip numbers (animals)

Får du RÖD träff i stöldregistret får du vidare råd hur du ska agera. 
Testa ett sökresultat på: XT4545454545, klicka här. If you get a RED hit in the anti-theft register you will receive further advice on how to act. Try searching for XT4545454545 to see, click here.

Tips till polis:
Här i vårt stöldregister ger ett stöldmarkerat och polisanmält objekt omedelbar träff över hela världen, det innebär att även era kollegor polis / tulltjänstemän i andra länder med fördel kan göra en slagning med möjlighet att koppla påträffat gods till en stöld i Sverige, och därmed möjliggöra ett snabbt gripande. Det är inte säkert att föremål som påträffats ens hunnit bli registrerade eller blivit rätt registrerat i Schengen Information System, SIS, eller i andra system för access. I SIIOTECH.com Public Lost or Stolen Database kan rätt koppling finnas.

Tips for the police:
In our anti-theft register you will receive an instant, worldwide hit if an object is anti-theft marked and reported to the police as stolen, which means that your colleagues / customs officers in other countries easily can do a search and be able to connect encountered objects to a theft in Sweden, and thus enable a swift arrest. It is not certain that the encountered objects have yet been registered, or have been correctly registered, in the Schengen Information System (SIS) or any other access systems. Using the SIIOTECH.com's Public Lost or Stolen Database the right connection can be made.

Se inbrottet

Här finns det plats att synas

Intresserad? Sänd ett mejl till vår marknadsavdelning
samarbete@smartinventory.se