Lägg in objektets historia och fördela arvet

Affektionsvärdet är det känslomässiga värdet som finns i föremålet, för dig kanske helt oersättlig. 
Det kännslomässiga värdet är icke-ekonomiskt och kan enligt gällande svenska försäkringsvillkor inte försäkras. 
I ditt Smartinventory-arkiv säkrar du historien för kommande generationer, och kan fördela arvet.
Stöldmärk och gör vad du kan för att återfå din egendom i händelse av stöld eller förlust.
Tillbaka till våra filmer här