Hjälp på plats (region Stockholm)

Vi erbjuder hjälp på plats. Denna tjänst är än så länge endast tillgänglig för dig som bor inom en 10 mils radie från Stockholm. 

Vi kommer hem till dig och gör jobbet. Enligt dina önskemål fotograferar vi dina ägodelar och dokumenterar önskvärd information i form av bilder, kvitton, försäkringar, ID-nummer/stöldmärkningar samt ev reparationer, minnesanteckningar och andra uppgifter, till ditt Smartinventory-arkiv. I de fall vi DNA-märker bistår vi även med att samtidigt uppdatatera leverantörens register.
Vi dokumenterar dina objekt med en serie beskrivande bilder och tillhörande dokument och hjälper dig att ladda upp dem till ditt Smartinventory-arkiv.  

  • En närbild på DNA-märkningen upplyst med UV-ljus som visar var vätskan finns.
  • Ett foto som visar föremålets storlek och vikt. 
  • En närbild på ev karatstämpel, kontrollstämpel eller tillverkarstämpel på ett guldföremål som ett exempel.
  • En bild på ett foto som visar att ägaren bär smycket. 
  • Bifogar kvitto.
  • Bifogar värderignsintyg.
  • Bifogar signerat intyg på att Smartinventory utfört arbetet.

Att stöldregistrera anser vi på Smartinventory inte bara handlar om att märka och registrera ett objekt, även om det är en god start.  För att det ska vara fulländat ska bilder och kvitton, värden också finnas, samt alltid finnas säkert och lätt att komma åt när det behövs.

Välkommen att fylla i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss för genomgång av villkor och planerar in ett konstnadsfritt besök. 

 

 

 

 

 

Hjälp på plats