Hjälp på plats

Är ni en bostadsförening eller båtsällskap som vill att vi kommer och gör ett besök hos er?
Vi håller gärna en presentation hur allt hänger ihop och fungerar. Tveka inte att sänd en rad i formuläret som finns här nedan. 

Vår tjänst "hjälp på plats för privatpersoner" är än så länge under utvärdering och endast tillgänglig för dig som bor inom en 5 mils radie runt Stockholm. 

Vi kommer till dig och gör jobbet.
OBS! Vi kommer aldrig utan ett förbokat bekräftat besök! 

Enligt dina önskemål fotograferar vi din båt och utrustning samt övriga ägodelar och dokumenterar önskvärd information i form av bilder, kvitton, försäkringar, ID-nummer/stöldmärkningar samt ev reparationer, minnesanteckningar och andra uppgifter, till ditt digitala arkiv. I de fall vi DNA-märker bistår vi även med att samtidigt uppdatatera leverantörens register.
Vi dokumenterar dina objekt med en serie beskrivande bilder och tillhörande dokument och hjälper dig att ladda upp dem till ditt eget digitala register här hos oss.  

  • En närbild på DNA-märkningen upplyst med UV-ljus som visar var vätskan finns
  • En närbild på ex motornummer, skrovnummer etc
  • Ett foto som visar föremålets storlek och vikt
  • En närbild på ev karatstämpel, kontrollstämpel eller tillverkarstämpel på ett guldföremål som ett exempel
  • En bild som visar att objektet tillhör båten eller ägaren
  • Bifogar kvitto
  • Bifogar värderignsintyg
  • Bifogar signerat intyg på att Smartinventory utfört arbetet

Att stöldregistrera anser vi inte bara handlar om att märka och registrera ett objekt, även om det är en god start.  För att det ska vara fulländat ska bilder och kvitton, värden också finnas, samt alltid finnas säkert och lätt att komma åt när det behövs.

Välkommen att fylla i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss för genomgång av villkor och planerar in ett besök. 

Hjälp på plats